Фаховий коледж закладу вищої освіти "Буковинський державний медичний університет"

          Фаховий коледж закладу вищої освіти "Буковинський  державний  медичний  університет"  був створений  на базі  відділення молодших медичних та фармацевтичних фахівців медичного факультету №4 1 січня 2013 року відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 року №1074 “Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад”, рішення колегії МОЗ України від 12.07.2012 року п.7.2. та ухвали Вченої Ради університету від 25.10.2012 року (Протокол №3). 
         Навчання здійснюється за спеціальностями 223"Медсестринство" , 226 "Фармація, промислова фармація" (денна та заочна форми навчання)  та 221"Стоматологія"
(зубний  технік, освітній ступінь - молодший бакалавр)

Запрошуємо до навчання